Bizi Takip Edin!

Yaratıcı Drama

05/02/2020

Sanat; yaratıcılığın tetikleyicisidir. Sanat eserleri, bireylerin anlama, kavrama ve yorumlama yeteneklerini uyarmaktadır. Ruhsal ve bedensel bütünlük içinde sanattan beslenen, estetik değerleri gelişen bireyler; gelişmiş değer yargıları ile her alanda farklılık gösterirler.

Sanat eğitimi, yaratıcılık gücünün olgunlaşmasına ve yeteneklerin geliştirilmesine olanak tanır. Bireyler arası etkileşimin daha etkili olabilmesinin yolu yine sanat eğitimden geçer. Eleştirel düşünce becerisi ve yaratıcı davranış becerisi, sanat eğitimi ile gelişir.

Kulis Sanat Akademinin güçlü akademik kadrosu tarafından gerçekleştirilen atölyeler ve eğitimlerle; kişinin gerçek sanat yapıtı görme isteğinin artması, bu yolla değerleri özümsemesi ve sanat hakkında istenilen düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Özel program akışı dahilinde hazırlanan yaratıcı drama atölyesi, sanata hizmet etmek üzere Kulis Sanat Akademi eğitimlerinin gözbebeği arasında yer almaktadır.

Yaratıcı Dramanın Faydaları

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel yaratıcı drama sanatlar eğitimin, bir yöntem olduğunu ve başlı başına bir disiplin olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Kendine özgü bir amacı ve biçimi olan yaratıcı drama dersini, gerek yaratıcılık gerekse oluşturan ürünlerin estetik bütünlüğü olması ve imgesel yaratmaya olanak sunması nedeniyle bir sanat formu olarak tanımlar.

Yaratıcı drama eğitimi; kişilerin, iletişim kurabilen ve geliştirebilen, yaratıcı, ifade gücü gelişen/geliştiren bireyler olmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. İyi programlanmış bir drama atölyesi; kişilerin, estetik gelişimini sağladığı gibi eleştirel düşünme yeteneğini de geliştirir.

İnci San'a göre ise yaratıcı drama; başlıca toplumbilimsel olgulara yöneliktir, sosyo psikolojiktir; toplumdaki olay, olgu ve oluşumları irdeler. Öznellik/özgünlük ve özgürlükler açısından önemlidir, sosyaldir. Bu tanımlarla yaratıcı dramanın, sadece oyun oynamaktan ibaret olmadığını anlayabiliriz.

Yaratıcı Drama Sanatlar Eğitimi, bireylerin kendini tanıması sağlar ve kişileri, bu yönde bilinçlendirir. Bireye, estetik bir kişilik kazandırmayı amaçlar.

Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Bütün gelişimsel alanlara hizmet eden yaratıcı drama atölyesinde katılımcılar; grup halinde düşünür, yaşar ve işbirliği içinde hareket eder. Bu yolla, toplum olmanın ayrıntıları kolaylıkla kavranabilir. Dolayısıyla, sadece atölyede olmak bile işbirliği yapma becerisinin kazanılmasına ve sosyal becerilerin gelişmesine olanak tanımaktadır. Üstelik, kişilerin sosyal becerileri geliştikçe kendilerine olan güvenleri de artmaktadır. Sanat eğitimi özgün biri olmayı sağladığı gibi aynı zamanda doğaçlamalarla toplumların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarının analiz edilerek, renklerinin de güçlendirilmesine yardımcı olur.

Yaratıcı drama; doğası gereği yaparak/yaşayarak öğrenmeyi sağlar.

Profesyonel anlamda sanatçı yetiştirmek, görünür hedefler arasında sayılsa da, kişilerin iyi bir okuyucu olması, sanat eserini yorumlayabilmeleri, estetik değerleri olan nitelikli bir tiyatro-sinema izleyicisi olmalarına olanak tanır. Salt bu bilgiler ışığında bile yaratıcı dramanın, bir tiyatro eğitimi olmadığını anlayabiliriz.

Yaratıcı Drama Aşamaları

Yaratıcı drama atölyelerinde, sanata ait yasa ve teknikler kullanılmaktadır. Bir yaratıcı drama atölyesi sadece eğlendiriyorsa asıl amacından uzaklaşmış demektir.

Yaratıcı drama derslerinde kullanılan tekniklerden ilki "Hazırlık - Isınma Aşaması" olarak adlandırabilir. Hazırlık - Isınma aşamasında oynanan oyunlar, konuya ısınabilmek için küçük alıştırmalardır. Bu aşamada bedeni harekete geçiren ve ısıtan spor, dans ve harekete dayalı küçük egzersizler yapılır.

"Canlandırma Aşaması" ile, verilen bir durum ya da olay karakterler dahilinde canladırılır. Bireysel, ikili ya da küçüklü büyüklü gruplar halinde yapılan bu aşamada, role bürünme ve doğaçlama gibi teknikler devreye girer.

"Doğaçlama Aşaması"nda oyunculuk yeteneği aranmaz; seyirci, katılımcının kendisidir. Doğaçlamalarda yapılan canlandırmalar, kafası karışık kişileri karar verme konusunda da teşvik etmektedir.

"Değerlendirme Aşaması"nda çemberde buluşan kişiler atölyeyi ve dersi yorumlarken, dil ve iletişim becerisini kullanırlar. Bu aşama ile katılımcıların, eleştirel düşünme yeteneği gelişir.

Bireyselliğin ve yaratıcılığın ön plana çıktığı yaratıcı drama eğitiminin aşamaları, yoruma dayalı ve yaratıcılığı besleyen çalışmalardır.

Yaratıcı drama özünde "Farkındaysan, Sorumlusun" der. Biz de Kulis Sanat Akademi olarak sorumluluğumuzun farkında bir eğitimle geleceğe dokunma telaşımızdan vazgeçmiyoruz.

Bedisa Eloğlu - Yaratıcı Drama Eğitmen

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam