Diksiyon ve Hitabet Eğitimi

Diksiyon ve Hitabet Eğitimi

Eğitim programımızın misyonu;

Dilimizi kurallarına uygun ve etkili bir şekilde kullanarak, bireylere toplum içinde kendilerini doğru, anlaşılır, akıcı bir şekilde ifade edebilme yetisini kazandırmaktır.

Eğitim Programımızın İçeriği;

• Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar
• Sesi ve nefesi doğru ve etkili kullanabilme
• Dilimizin telaffuz özelliklerini (fonetik ) öğreterek doğru konuşmayı sağlamak
• Dilimizi güzel ( etkili – hoşa gidici – akıcı ) konuşmanın kurallarını öğretmek; vurgu, tonlama, durak ve ulama gibi diksiyon kurallarını etkili biçimde kullanabilme çalışmaları
• Bireylerin topluluk önünde etkili ve amaca yönelik olarak kendilerini ifade edebilme
• Heyecanı kontrol edebilme