Oyunculuk Eğitimi ( hobi grubu )

Oyunculuk Eğitimi

Eğitim programımızın misyonu;

Tüm sanat dallarını içinde barındıran tiyatronun temel özelliklerini aktararak, bireylere temel oyunculuk becerilerini kazandırmak, günlük hayatın stresinden uzaklaştırmak ve bilinçli tiyatro seyircileri oluşturabilmek ile amatör
tiyatro çalışmalarının bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Eğitim Programımızın İçeriği;

• Tiyatro tarihinin temel noktaları ( antikten bu güne tiyatro süreçlerinin tanıtımı )
• Diksiyon ve fonetik(ses bilimi)
• Beden dilini etkili kullanabilme, duygu ve düşüncenin jestlere mimiklere yansıması
• Doğaçlamalar yoluyla beyin ve vücut koordinasyonu çalışmaları
• Güven duygusu çalışmaları
• Sahneyi oyunculuk yönünden doğru ve etkili kullanabilme teknikleri
• Temel oyunculuk eğitimi
• Tiyatro metni çözümleme yöntemleri
• Role yaklaşma
• Sahne çalışmaları ve tiyatro disiplini
• Dönem sonu oyun çalışarak kişinin kendini kanıtlaması