Tiyatro ( Oyunculuk )

Tiyatro ( Oyunculuk )

Eğitim programımızın misyonu;

20.yüzyılın başlarından itibaren sanatsal hareketler bir çok sanat akımlarına yol açtılar. Tiyatro ve özellikle oyunculuk sanatı da bu tür sanat akımlarından etkilenmiştir. Ancak bu tür akımların içinde “Gerçekçilik” en uzun ömürlü ve hala etki alanı çok güçlü bir sanat akımı olmuş, özellikle oyunculukta sözü edilen akım doğrultusunda Stanislawsky yöntemi başat olmuştur. Stanislawsky yöntemi ülkemizde ilk kez 1950’lerden başlayarak Ankara Devlet Konservatuvarında öğretilmeye başlanılmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarının Hacettepe Üniversitesine bağlanması ile birlikte okulun akademik kimliği bu yönde kendini geliştirmiştir.

Beri yanda özellikle 1950’ler sonrasından bu güne başta Amerika’da olmak üzere Stanislawsky yöntemi geliştirilmiş ve Stella Adler, E.Morris metot oyunculuğu yöntemleri gerçekçi oyunculuğun temel öğretileri haline dönüşmüştür.

H.Ü. Devlet Konservatuvarı mezunlarından oluşan oyunculuk eğitmeni ekibimiz tiyatro okulları sınavlarına girecek olan adaylara, sözünü ettiğimiz yöntemlerin kompozisyonunu temel eğitim olarak ele alıp onları disiplinli bir şekilde hazırlamayı amaç edinir.

Eğitim Programımızın İçeriği;

Konservatuvara hazırlık dersleri; Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin içinde bulunan Tiyatro Bölümlerinin yaptığı özel yetenek sınavlarında karşınıza çıkabilecek her engel ve aşamaya karşı sizi hazırlamayı hedefler.

• Tiyatro tarihinin temel özellikleri
• Yorumlayan ve eleştiren bir tiyatro seyircisi olabilme
• Rtim ve tempo ilişkisi
• Hareket (Esneklik, reflex gelişimi, beden dili)
• Ses ve söz eğitimi
• Şan ve kulak eğitimi
• Tiyatro kültürü – sanat aktüalite
• Doğaçlama
• Metinli role giriş
• Metin analizi
• Rol yorumunda sentez yöntemleri
• Adayın kişilik özelliklerine uygun sınav parçalarının seçimi ve çalışılması