Yaratıcı drama

Yaratıcı drama

Eğitim programımızın misyonu;

Gelişim sürecindeki ergenlik öncesi kişilerin iletişim, özgüven, farkındalık, enerji kontrolü gibi problemlerini çözümleyip, bakış açılarını genişletmek ve bilinçli bireyler haline dönüşmelerini sağlamaktır.

Eğitim Programımızın İçeriği;

Dersler gelişim çağındaki bireylerin kişisel ve toplumsal problemlerini çözmeye yönelik olduğu için, eğlenerek dikkatlerini yüksek tutulur ve uygulamalara katılımları sağlanmaya çalışılır. Derslerde doğaçlama, çocuk oyunları,meditasyon ve değerlendirme çalışmaları uygulanır. Bu ana çalışmalar aşağıdaki çalışmalara yönelik uygulanır;

• Isınma çalışmaları
• Çocuk oyunları ile ilgi ve dikkat çalışmaları
• Gelişim çağındaki katılımcı bireylerin genel anlamda farkındalığının oluşmasını sağlama çalışmaları
• İletişim problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar
• Genel kültür alanında bilgi dağarcığını çeşitlendirme çalışmaları
• Olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilme yetisini kazandırma çalışmaları
• Rahatlatma ve meditasyon çalışmaları
• Enerji, stres ve heyecanı kontrol edebilme çalışmaları
• Doğaçlama çalışmaları
• Yaşanılan olaylar ve durumlara karşı tepki kontrolü çalışmaları
• Katılımcı bireylere kendilerini doğru ve etkili ifade edebilme çalışmaları
• Durumlar, olaylar ve ders sonuçlarında ölçme değerlendirme çalışmaları